Ενοικιάσεις Ακινήτων, Κατάστημα

εμπορικό κατάστημα με προβολή κέντρο Ηράκλειο Κρήτης commercial store with projection center Heraklion Crete

(11804) ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗ ΘΗΣΕΩΣ 15 (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΙΝΑ)στην καρδιά της πόλης στην είσοδο του πάρκινγκ με μεγάλη προβολή και τεράστια πρόσοψη, κατάστημα 40τμ, με υπόγειο 40τμ, τριφασικό ρεύμα, W.C . Ενοίκιο 750 Ευρώ/μήνα. Δίνεται είτε σαν έτοιμη επιχείρηση γυναικείας ένδυσης με πολυετή παρουσία στον χώρο, είτε σαν άδειο κατάστημα. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ. Πληροφορίες Κο Πετράκη 6944870180 CENTER AT THESEOS 15 (NINA STORE) in the heart of the city at the entrance of the parking with big projection and a huge facade, 40sqm shop, with a 40sqm basement, three-phase current, W.C. Rent 750 Euro/month. It is given either as a ready-made women's clothing business with many years of presence in the area, or as an empty store. EXCLUSIVE ASSIGNMENT. Information Mr. Petrakis 6944870180
11804/Κατάστημα/80μ2

Δήμος Ηρακλείου / Ηράκλειο / Κέντρο

Ενοικιάζεται κατάστημα με προβολή κέντρο Ηράκλειο Κρήτη Shop for rent projection center Heraklion

(11653) ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ κατάστημα 16τμ, μεγάλη προβολή, ιδανικό για οτιδήποτε, ΠΕΑ Ζ. Ενοίκιο 1.300 Ευρώ/μήνα. CENTER IN THE LIONS SQUARE shop 16sqm, large projection, ideal for anything, PEA Z. Rent 1.300 Euros / month.
11653/Κατάστημα/16μ2

Δήμος Ηρακλείου / Ηράκλειο / Κέντρο

κατάστημα με εμπορική προβολή κέντρο Ηράκλειο Κρήτης store with commercial project center Heraklion

(11660)ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ στο κεντρικότερο σημείο της πόλης κατάστημα 16τμ, τεράστια εμπορική προβολή, πρασσά, ΠΕΑ Ζ. Ενοίκιο 1.300 Ευρώ/μήνα. LIONS in the most central part of the city shop 16sqm, huge commercial promotion, leeks, PEA Z. Rent 1.300 Euros / month.
11660/Κατάστημα/16μ2

Δήμος Ηρακλείου / Ηράκλειο / Κέντρο

γωνιακό κατάστημα για ενοικίαση κέντρο Ηράκλειο Κρήτης corner shop for rent center Heraklion Crete

(11699) ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ γωνιακό κατάστημα 124τμ, μεγάλη πρόσοψη, τεράστια προβολή, W.C. ΠΕΑ Ζ, ιδανικό για οτιδήποτε. Ενοίκιο 1.700 ευρώ/μήνα. KALOKERINOU STREET IN THE CENTRE corner shop 124sqm, large facade, huge projection, W.C. PEA Z, ideal for anything. Rent 1.700 Euros/month.
11699/Κατάστημα/124μ2

Δήμος Ηρακλείου / Ηράκλειο / Κέντρο